Δικηγόρος


Χρήστος Τριφτούδης


Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
και του Δικηγορικού Συλλόγου Παρισίων - Οδηγία 98/5/ΕΚ

Κουντουριώτη 8

GR-54625, Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

A.M. : 9075

Tηλ. : +30 23 10 51 18 11

Κιν. : +30 69 72 84 56 787 Rue de la Tour-des-Dames

F-75009, Paris

France

Toque : D 1714

Tηλ. : +33 1 70 70 02 20

Κιν. : +33 6 50 81 40 20

Ο Χρήστος Π. Τριφτούδης είναι δικηγόρος και με αυτή την ιδιότητά του μπορεί να υπερασπισθεί τα συμφέροντα των πελατών του τόσο στα ελλήνικά όσο και στα γαλλικά δικαιοδοτικά όργανα. Διαθέτοντας διεθνή και πολυπολιτισμική νομική παιδεία, τόσο στη θεωρητική και πολιτική προσέγγιση του Δικαίου, όσο και στην τεχνική και επαγγελματική εφαρμογή του, και επιπλέον της σχέσης του Δικαίου με το εμπόριο και με τις πολιτικές επιλογές, παγκόσμιες ή κρατικές, που το επηρεάζουν και το εξελίσσουν, ο Χρήστος Π. Τριφτούδης διακρίνεται ιδιαίτερα για την ικανότητά του να λειτουργεί αποτελεσματικά για τα συμφέροντα κάθε πελάτη, την εξειδικευμένη γνώση των απαιτήσεων του διεθνούς εμπορίου και του εμπορικού δικαίου, καθώς και την εμπειρία σε οργανισμους με έμφαση στη διεπιστημονική ανάλυση, όπως ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (O.O.Σ.Α.) και η η Γαλλική Ένωση Κατασκευαστών (F.N.P.C.).

Ο Χρήστος Π. Τριφτούδης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής της Σορβόννης (Παρίσι 1), εξειδικευμένος στο διεθνές δίκαιο και το διεθνές εμπόριο. Συνέχισε τις σπουδές του σε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στο ίδιο Πανεπιστήμιο, το πρώτο με ειδίκευση στο δίκαιο κατασκευών και διαχείρισης ακινήτων, και το δεύτερο με ειδίκευση στις συγκριτικές νομικές μελέτες, η οποία ειδίκευση συνδυάστηκε με παράλληλη έρευνα στη Νομική Σχολή του Harvard, για την διατριβή του με θέμα την αστική ευθύνη κατασκευαστών και την ασφάλιση κατασκευών. Έχει περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ΔΟΑΤΑΠ.

<